Säker Personal: vad är det

Säker Personal är en frivillig kvalitetsmärkning för personalsäkerhet. Vi erbjuder företag, kommuner och myndigheter vägledning och kvalitetssäkring.

Vi bidrar till tryggare och säkra arbetsplatser genom en gemensam standard för bakgrundskontroll av personal.

5 SKÄl för säker personal

konkurrensfördel 

Stick ut från dina konkurrenter och visa att ni tar säkerhet på allvar.

Uppfyll kundkrav

Allt fler kräver av sina leverantörer att deras personal är bakgrundskontrollerad.

Attraktiv arbetsgivare

En trygg och säker arbetsplats med gott rykte gör er till en mer attraktiv arbetsplats.

skydda ditt varumärke

Incidenter kan leda till allvarlig varumärkesskada och förlorade kunder.

undvik DYRA problem

Undvik felrekryteringar som är tidskrävande och kostsamma.

Kriterier för säker personal

Säker Personal bygger på objektiva och branschövergripande kriterier som är leverantörsoberoende.

Kriterier

  1. Bakgrundskontrollen ska tillhandahållas av tredje part på ett fackmannamässigt sätt.
  2. Bakgrundskontrollen ska åtminstone inkludera personalia, åtal, strafföreläggande, brottsdomar, civilrättsliga ärenden, avgöranden i hyresnämnden, ekonomi och bolagskopplingar.
  3. Bakgrundskontrollen ska inkludera en analys och rekommendation som kan fungera som beslutsstöd.
  4. Bakgrundskontrollen ska genomföras vid nyanställning, och för nyckelbefattningar återkommande minst var 18:e månad.

hur fungerar det?

Att bli kvalitetssäkrad är enkelt, följ nedan tre steg.

1

Ansök kostnadsfritt om bli kvalitetssäkrad. I ansökningsformuläret beskriver ni hur er organisation uppfyller kraven.

2

Efter godkännande kommer ni listas som en kvalitetssäkrat organisation och ha rätt att använda det varumärkesskyddade kvalitetsmärket Säker Personal.

3

Ni får certifikat, diplom, affisch och skyltar för att tydligt visa att er organisation är kvalitetssäkrad. Ni kan även använda kvalitetsmärket på t.ex. brevpapper och er webbplats.