ansök nu!

Genom att kvalitetssäkra er verksamhet visar ni både medarbetare och kunder att ni är pålitliga ur säkerhetssynpunkt och tar medarbetarskydd på allvar.

Visa att ni står för trygghet, tillförlitlighet och kvalitet.

Ansökan är enkel och kostnadsfri.

FYLL I FORMULÄRET

I ansökningsformuläret intygar ni att verksamhet uppfyller kraven.

Efter godkännande listas ni på hemsidan som kvalitetssäkrad verksamhet och får då även rätt att använda det varumärkesskyddade kvalitetsmärket Säker Personal.

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt användarvillkor

Krav för Säker Personal

Säker Personal bygger på objektiva och branschövergripande krav som är leverantörsoberoende. För att bli kvalitetssäkrad ställs följande krav på bakgrundskontroll:

  1. Bakgrundskontrollen ska tillhandahållas av tredje part på ett fackmannamässigt sätt.
  2. Bakgrundskontrollen ska åtminstone inkludera personalia, åtal, strafföreläggande, brottsdomar, civilrättsliga ärenden, avgöranden i hyresnämnden, ekonomi och bolagskopplingar.
  3. Bakgrundskontrollen ska inkludera en analys och rekommendation som kan fungera som beslutsstöd.
  4. Bakgrundskontrollen ska genomföras vid nyanställning, och för nyckelbefattningar återkommande minst var 18:e månad.

hur fungerar det?

Att bli kvalitetssäkrad är enkelt, följ nedan tre steg.

1

Ansök kostnadsfritt om bli kvalitetssäkrad. I ansökningsformuläret beskriver ni hur er organisation uppfyller kraven.

2

Efter godkännande kommer ni listas som en kvalitetssäkrat organisation och ha rätt att använda det varumärkesskyddade kvalitetsmärket Säker Personal.

3

Ni får certifikat, diplom, affisch och skyltar för att tydligt visa att er organisation är kvalitetssäkrad. Ni kan även använda kvalitetsmärket på t.ex. brevpapper och er webbplats.