Säker Personal: kvalitetssäkra din arbetsplats

Säker Personal är en frivillig kvalitetsmärkning för personalsäkerhet. Vi erbjuder företag, kommuner och myndigheter vägledning och kvalitetssäkring.

Vi vill bidra till tryggare och säkra arbetsplatser genom en gemensam standard för bakgrundskontroll av personal.

skäl att kvalitetssäkra din arbetsplats

konkurrensfördel 

Stick ut från dina konkurrenter och visa att ni tar säkerhet på allvar.

Uppfyll kundkrav

Allt fler kräver av sina leverantörer att deras personal är bakgrundskontrollerad.

Attraktiv arbetsgivare

En trygg och säker arbetsplats med gott rykte gör er till en mer attraktiv arbetsplats.

skydda ditt varumärke

Incidenter kan leda till allvarlig varumärkesskada och förlorade kunder.

undvik personalproblem

Undvik felrekryteringar som är tidskrävande och kostsamma.

hur fungerar det?

Att bli kvalitetssäkrad är enkelt, följ nedan tre steg.

1

Ansök kostnadsfritt om bli kvalitetssäkrad. I ansökningsformuläret beskriver ni hur er organisation uppfyller kraven.

2

Efter godkännande kommer ni listas som en kvalitetssäkrat organisation och ha rätt att använda det varumärkesskyddade kvalitetsmärket Säker Personal.

3

Ni får certifikat, diplom, affisch och skyltar för att tydligt visa att er organisation är kvalitetssäkrad. Ni kan även använda kvalitetsmärket på t.ex. brevpapper och er webbplats.

söker du efter en säker leverantör?

Kontrollera en organisation. I vår databas kan du hitta alla våra kvalitetssäkrade organisationer.